ANDRZEJ KAPUSTA, THE BREATH 1982-2015
ODDECH 1982-2015

The cycle entitled The Breath [Oddech] is a study continuing for already more than thirty years and dedicated to a variable balance within the following meanings: the human being, human body, mind, and spirituality, whereas the body of the human has been reduced to a system of signs setting the rhythm and space of paintings.

Cykl „Oddech” jest to, trwające już od ponad trzydziestu lat, studium zmienności w obrębie znaczeń: Człowiek, jego ciało, umysł, duchowość, przy czym ciało człowieka sprowadzone jest tutaj do systemu znaków definiujących rytm i przestrzeń obrazów.