Biography
Biografia

Andrzej Kapusta was born in Skawina in 1956. In 1976 he graduated from the State High School of Visual Arts in Krakow. In the years 1976-1981 he studied at the Faculty of Painting at Krakow’s Academy of Fine Arts. He obtained a diploma with honourable mention in the studio of Professor Jan Szancenbach. He commenced his pedagogical work at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow in 1982 to quit in 1999 holding a PhD diploma with habilitation. By 2016 he has realised 27 solo exhibitions and participated in more than 100 projects and collective exhibitions. In 1991 he received the Polish Culture Foundation Award. His works can be viewed among others in collections of the National Museum In Krakow, the National Museum in Szczecin, the Silesian Museum in Katowice, the Cabinet of Prints at Polish Academy of Science in Krakow, and in numerous private collections in many countries.

Andrzej Kapusta urodził się w 1956 roku w Skawinie. W 1976 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W latach 1976-1981 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni prof. Jana Szancenbacha.  Pracę pedagogiczną na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczął w 1982 roku. Zakończył ją w 1999 roku ze stopniem doktora habilitowanego. Do roku 2016 zrealizował 27 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w ponad 100 projektach i wystawach zbiorowych. W roku 1991 otrzymał Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej. Jego prace znajdują się, między innymi, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Gabinecie Rycin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz w licznych kolekcjach prywatnych w wielu krajach.