ANDRZEJ KAPUSTA, BLACK BACKGROUND
Czarne tło 2011-2014

The cycle entitled Black Background [Czarne tło] is a nostalgic, yet far from aspiring to deep seriousness look at selected watershed events in the art of the past century. The last painting in the cycle constitutes a peculiar epitaph for a friend deceased in 2013.

Cykl „Czarne tło” jest nostalgicznym, ale dalekim od popadania w głęboką powagę, spojrzeniem na niektóre przełomowe wydarzenia w sztuce minionego stulecia. Ostatni obraz z cyklu jest rodzajem epitafium dla zmarłego w 2013 roku przyjaciela.