ANDRZEJ KAPUSTA, The only credible image 1982-1998
Jedyny wiarygodny wizerunek 1982-1998